LAGINNDELING

Youth- og juniorlagene deles inn i slutten eller starten av hver sesong (i juni eller august). Da arrangerer klubben en laginndelig for alle nye og gamle utøvere (født 2005-2012). De som deltar får tilbud om plass på ett av konkurranselagene; Silver, Navy, Midnight eller Black. Om det fortsatt skulle være ledig plass på lagene etter laginndelingen, vil det være mulig å starte hos oss senere i sesongen. Det gjør du HER. Vi anbefaler likevel alle å være med fra starten!

Hvorfor laginndeling? 

Cheerleading er en idrett som krever en god lagsammensetning. Et godt lag inneholder ulike typer posisjoner og utøvere med ferdigheter som utfyller hverandre. Å ta ut et lag er et puslespill, og trenerne må ta utgangspunkt i mange forskjellige punkter. Alle utøvere på et lag bør ligge på omtrent samme nivå ferdighetsmessig, for å sikre en god progresjon samt ivareta sikkerheten når laget skal lære nye elementer. Treningen skal foregå under trygge rammer, hvor utøverne opplever mestring, samtidig som man blir utfordret og kan utvikle seg. Laginndelingen blir derfor basert på ulike ferdigheter innenfor styrke, kondisjon, stunt, toss og turn, men også hvilke mål du har innenfor sporten. God holdning og motivasjon vil også vektlegges! 

★ Før laginndelingen

I god tid før laginnledingen vil det bli lagt ut et påmeldingsskjema med info og forventninger til lagene. Det kan også bli arrangert åpne treninger i forkant, hvor du får veiledning fra trenere, og kan øve på det du ønsker. Alle som vil starte vil få plass, men det er ikke sikkert du får ditt 1. valg, eller at man havner på samme lag som forrige sesong. I forkant er det derfor lurt at utøveren (gjerne med en forelder) avklarer sine forventninger før de sender inn påmeldingsskjemaet. Det kan også være lurt å spørre trenere om hvilket lag de anbefaler at utøveren søker på. Ønsker du å komme på lag med venninner skal vi selvfølgelig ta hensyn til dette, men da kan du ikke forvente å komme inn på et elitelag.  

★ Etter laginndelingen

Noen dager etter laginndelingen, blir du informert om hvilket lag du har plass på. Hva som blir utfallet skal være det beste for utøveren og for lagets helhet. Her er det derfor viktig at foreldre er med på å motivere sin utøver til å være positiv, uavhengig av hvilket lag én havner på.

Ønsker du tilbakemelding på hvorfor du havnet på laget du gjorde, er det lov å sende en e-post om dette 24 timer etter du har fått resultatet. Det er helt lov å være skuffet om du ikke skulle komme inn på laget du ønsket aller mest. Vi håper likevel du bruker dette som en motivasjon til å jobbe enda hardere, slik at du kan nå dine mål. Vi har troa på deg! 

Utover i sesongen er det også en mulighet for at det blir ledig plass på et av lagene du ønsker deg inn på, og at du får muligheten til å bytte lag. Hvem som eventuelt får disse plassene, er opp til trenerne selv på det akutelle laget og hva de har behov for!