LAGENE VÅRE 2023/2024

MINI

SPARKLE (2017-2016)

Sparkle er vårt yngste mini-lag for 1.-2.klasse. Her fokuserer vi mye på lek og mestring innenfor de ulike elementene i cheerleading level 1: dans, turn, samarbeid, hopp, og løfting. Utøverne får muligheten til å delta på oppvisninger i nærområdet. Målet er å forberede utøverne til peewee-nivå. Laget trener 1 gang i uken.

Instagram: wci.mini

Treningstider:

➤ Torsdag kl. 17:00 - 18:00

Kostnader:

➤ Utøverkontingent pr. halvår: 1100 kr 

➤ Medlemsavgift pr. år: 100 kr

➤ Klubb t-skjorte + sløyfe: 450 kr (frivillig)

Trenere:

➤ Kaja Nilssen & Sarah Frey 

RAINBOW (2015)

Rainbow er vårt eldste mini-lag for 3.klasse. Her fokuserer vi også mye på lek og mestring, og det jobbes videre med de ulike elementene i cheerleading level 1: dans, turn, samarbeid, hopp, og løfting. Utøverne får muligheten til å delta på oppvisninger i nærområdet. Målet er å forberede utøverne til peewee-nivå. Laget trener 1 gang i uken, i tillegg til øvingshelg før en oppvisning.

Instagram: wci.mini

Treningstider:

➤ Onsdag kl. 17:00 - 18:00

Kostnader:

➤ Utøverkontingent pr. halvår: 1100 kr

➤ Medlemsavgift pr. år: 100 kr

➤ Klubb t-skjorte + sløyfe: 450 kr (frivillig)

Trenere:

➤   Pernille Nordahl Vie & Oda Stai Walland

PEEWEE

STARS (2014)

Stars er vårt yngste peewee-lag for 4.klasse. Her blir utøverne introdusert for level 2 elementene i cheerleading. Utøverne øver på både grunnleggende og mer viderekommende elementer innen turn, stunt, kast og pyramider på en leken måte. Det fokuseres mye på mestring og utvikling på den enkelte utøvers nivå. Utøverne får muligheten til å delta på oppvisninger i nærområdet, samt Julecup i Bergen. Målet er å forberede utøverne til youth-nivå. Laget trener 1-2 ganger i uken, i tillegg til øvingshelg før en oppvisning.

Instagram: wci.peewee

Treningstider:

➤ Tirsdag kl. 17:00 - 18:30

Kostnader:

➤ Utøverkontingent pr. halvår: 1400 kr

➤ Medlemsavgift pr. år: 100 kr

➤ Klubb t-skjorte + sløyfe: 450 kr (frivillig)

➤ Julecup i Bergen i desember: 800 kr (frivillig)

Trenere:

➤ Kinga Wachura & Adriana Bøe Sæther

WHITE (2013)

White er vårt eldste peewee-lag for 5.klasse. Laget øver videre på level 2 elementene i cheerleading. Utøverne øver på både grunnleggende og mer viderekommende elementer innen turn, stunt, kast og pyramider. Det fokuseres mye på mestring og utvikling på den enkelte utøvers nivå. Utøverne får muligheten til å delta på oppvisninger i nærområdet. samt Julecup i Bergen. Målet er å forberede utøverne til youth-nivå. Laget trener 1-2 ganger i uken, i tillegg til øvingshelg før en oppvisning.

Instagram: wci.peewee

Treningstider:

➤ Mandag kl. 17:00 - 18:30

Kostnader:

➤ Utøverkontingent pr. halvår: 1400 kr

➤ Medlemsavgift pr. år: 100 kr

➤ Klubb t-skjorte + sløyfe: 450 kr (frivillig)

➤ Julecup i Bergen i desember: 800 kr (frivillig)

Trenere:

➤ Trine Larsen & Eira Gjerd Grindhaug

YOUTH

BLUE (2009-2012)

Blue stiller i Youth Level 2. Laget er et breddelag som tar inn nye utøvere hele sesongen. Utøverne får muligheten til å delta på en konkurranse i halvåret, dersom alt ligger til rett for det. hvor målet er å bli kjent med sporten og forberede utøverne på høyere level. Laget trener fast 2 ganger i uken, i tillegg til treningshelg før konkurranse/oppvisning.

Instagram: wci.blue

Treningstider:

➤ Tirsdag kl. 19:00 - 20:30

➤ Onsdag kl. 18:00 - 19:00

Kostnader:

➤ Utøverkontingent pr. halvår: 1600 kr

➤ Medlemsavgift pr. år: 100 kr

➤ Lisens til NAIF pr. sesong (høst+vår): 515 kr

➤ 2 nasjonale konkurranser (frivillig): 

Julecup i Bergen deseber 800 kr (frivillig)

Summer Open i Bærum 08-09.juni (ca. 2500 kr)

NB! Prisen på turene avhenger om det blir gjennomført dugnad. Laget må også ha nok reiseledere/lagledere om man skal kunne dra på turene.

➤ Blue-drakt + sløyfe: ca. 800 kr (frivillig) - kan kjøpes brukt på SPOND, og selges igjen.

Trenere:

➤ 

SILVER (2009-2012)

Silver stiller i Youth Level 3. Dette laget tas ut ved laginndeling i starten av sesongen, og er et konkurranselag for utøvere med erfaring innen cheerleading eller turn. De deltar på flere nasjonale konkurranser i løpet av sesongen, dersom alt ligger til rette for det. Laget har 2 obligatoriske treninger i uken, i tillegg til flere treningshelger. Det forventes at utøverne gjennomfører egentrening.

Instagram: wci.silver

Treningstider:

➤ Tirsdag kl. 19:00 - 21:00

➤ Onsdag kl. 17:00 - 19:00

Kostnader:

➤ Utøverkontingent pr. halvår: 2000 kr

➤ Medlemsavgift pr. år: 100 kr

➤ Lisens til NAIF pr. sesong (høst+vår): 515 kr

➤ 3-4 nasjonale konkurranser (prisene er fra forrige sesong):

Norwegian Open i Lillestrøm 18-19.november (ca. 2500 kr)

Julecup i Bergen desember (ca. 800 kr)

NM/NCL i Oslofjord 15-17.mars (ca. 2800 kr)

Summer Open i Bærum 08-09.juni (ca. 2500 kr)

NB! Prisen på turene avhenger om det blir gjennomført dugnad. Laget må også ha nok reiseledere/lagledere om man skal kunne dra på turene. 

➤ Silver-drakt + sløyfe: ca. 2000 kr - kan kjøpes brukt på SPOND, og selges igjen.

Trenere:

➤ Victoria Knutsen & Lina Bakken Framnes 

NAVY (2009-2011)

Navy er et av våre elitelag som stiller i Youth All Girl Level 4 (det høyeste nivået for denne aldersgruppen). Dette laget tas ut ved laginndeling i starten av sesongen, og er et satsingslag for erfarne utøvere. De deltar på flere nasjonale konkurranser i løpet av sesongen, dersom alt ligger til rett for det. Målet er å få en god plassering på NM. Laget har 3 obligatoriske treninger i uken, i tillegg til flere treningshelger. Det forventes at utøverne gjennomfører egentrening.

Instagram: wci.navy

Treningstider:

➤ Mandag kl. 19:00 - 21:00

➤ Tirsdag kl. 17:00 - 19:00

➤ Torsdag kl. 19:00 - 21:00

Kostnader:

➤ Utøverkontingent pr. halvår: 2200 kr + 200 kr (turntrening)

➤ Medlemsavgift pr. år: 100 kr

➤ Lisens til NAIF pr. sesong (høst+vår): 515 kr

➤ 3-4 konkurranser (prisene er fra forrige sesong):

Norwegian Open i Lillestrøm 18-19.november (ca. 2500 kr)

Julecup i Bergen desember (ca. 800 kr)

NM/NCL i Oslofjord 15-17.mars (ca. 2800 kr)

Summer Open i Bærum 08-09.juni (ca. 2500 kr)

EM i Oslofjord siste helgen i juni (usikker pris)

➤ Navy-drakt + sløyfe: 2500 kr - kan selges igjen på SPOND.

Trenere:

➤  Victoria Knutsen & Annabell Davidsen

JUNIOR

MIDNIGHT (2005-2010)

Midnight stiller i Junior All Girl level 3. Dette laget tas ut ved laginndeling i starten av sesongen, og er et konkurranselag for utøvere med erfaring innen cheerleading eller turn. De deltar på flere nasjonale konkurranser i løpet av sesongen, dersom alt ligger til rett for det. Laget har 2 obligatoriske treninger i uken, i tillegg til flere treningshelger. Det forventes at utøverne gjennomfører egentrening.

Instagram: wci.midnight

Treningstider:

➤ Mandag kl. 19:00 - 21:00

➤ Torsdag kl. 19:00 - 21:00

Kostnader:

➤ Utøverkontingent pr. halvår: 2000 kr

➤ Medlemsavgift pr. år: 100 kr

➤ Lisens til NAIF pr. sesong (høst+vår): 515 kr

➤ 3-4 nasjonale konkurranser (prisene er fra forrige sesong):

Norwegian Open i Lillestrøm 18-19.november (ca. 2500 kr)

Julecup i Bergen desember (ca. 800 kr)

NM/NCL i Oslofjord 15-17.mars (ca. 2800 kr)

Summer Open i Bærum 08-09.juni (ca. 2500 kr)

NB! Prisen på turene avhenger om det blir gjennomført dugnad. Laget må også ha nok reiseledere/lagledere om man skal kunne dra på turene. 

➤ Midnight-drakt + sløyfe: 2500 kr - kan selges igjen på SPOND.

Trenere:

➤ Alva Østensjø Røthing, Kinga Waschura & Sanne Furevik-Blickfeldt

BLACK (2005-2009)

Black er et av våre elitelag og stiller i Junior All Girl level 5 (det høyeste nivået for denne aldersgruppen). Dette laget tas ut ved laginndeling i starten av sesongen, og er et satsingslag for erfarne utøvere. De deltar på flere nasjonale konkurranser i løpet av sesongen, dersom alt ligger til rett for det. Målet er å få en god plassering på NM. Laget har 3 obligatoriske treninger i uken, i tillegg til flere treningshelger. Det forventes at utøverne gjennomfører egentrening.

Instagram: wci.black

Treningstider:

➤ Mandag kl. 17:00 - 19:00

➤ Onsdag kl. 19:00 - 21:00

➤ Torsdag kl. 17:00 - 19:00

Kostnader:

➤ Utøverkontingent pr. halvår: 2200 kr + 200 kr (turntrening)

➤ Medlemsavgift pr. år: 100 kr

➤ Lisens til NAIF pr. sesong (høst+vår): 515 kr

➤ 3-4 konkurranser (prisene er fra forrige sesong):

Norwegian Open i Lillestrøm 18-19.november (ca. 2500 kr)

Julecup i Bergen desember (ca. 800 kr)

Winter Open siste helgen i januar (ca. 2500 kr)

NM/NCL i Oslofjord 15-17.mars (ca. 2800 kr)

Summer Open i Bærum 08-09.juni (ca. 2500 kr)

EM i Oslofjord siste helgen i juni (usikker pris)

NB! Prisen på turene avhenger om det blir gjennomført dugnad. Laget må også ha nok reiseledere/lagledere om man skal kunne dra på turene. 

➤ Black-drakt + sløyfe: 2500 kr - kan selges igjen på SPOND.

Trenere:

➤  Victoria Knutsen, Kaja Nilssen & Tina Stai Walland