LAGENE VÅRE

MINI

SPARKLE (1.-2.klasse)

Sparkle er vårt yngste mini-lag. Her fokuserer vi mye på lek og mestring innenfor de ulike elementene i cheerleading level 1: dans, turn, samarbeid, hopp, og løfting. Utøverne får muligheten til å delta på oppvisninger i nærområdet. Målet er å forberede utøverne til peewee-nivå. Laget trener 1 gang i uken, i tillegg til en øvingshelg før en oppvisning.

Instagram: wci.cheerteam 

Treningstider:

➤ 

Kostnader sesongen 22/23:

➤ Utøverkontingent pr. halvår: 925 kr

➤ Medlemsavgift pr. år: 50 kr

➤ Lisens til NAIF pr. sesong (høst+vår): 125 kr

➤ Klubb t-skjorte + sløyfe: 450 kr (frivillig)

Trenere:

➤ 

RAINBOW (3.klasse)

Rainbow er vårt eldste mini-lag. Her fokuserer vi også mye på lek og mestring, og det jobbes videre med de ulike elementene i cheerleading level 1: dans, turn, samarbeid, hopp, og løfting. Utøverne får muligheten til å delta på oppvisninger i nærområdet, samt Julecup i Bergen. Målet er å forberede utøverne til peewee-nivå. Laget trener 1 gang i uken, i tillegg til en øvingshelg før en oppvisning.

Instagram: wci.cheerteam

Treningstider:

➤ 

Kostnader sesongen 22/23:

➤ Utøverkontingent pr. halvår: 925 kr

➤ Medlemsavgift pr. år: 50 kr

➤ Lisens til NAIF pr. sesong (høst+vår): 125 kr

➤ Klubb t-skjorte + sløyfe: 450 kr (frivillig)

➤ Julecup i Bergen 10.desember: 800 kr (frivillig)

Trenere:

➤   


PEEWEE

STARS (4.klasse)

Stars er vårt yngste peewee-lag. Her blir utøverne introdusert for level 2 elementene i cheerleading. Utøverne øver på både grunnleggende og mer viderekommende elementer innen turn, stunt, kast og pyramider på en leken måte. Det fokuseres mye på mestring og utvikling på den enkelte utøvers nivå. Utøverne får muligheten til å delta på oppvisninger i nærområdet, samt Julecup i Bergen. Målet er å forberede utøverne til junior-nivå. Laget trener 2 ganger i uken, i tillegg til øvingshelg før en oppvisning.

Instagram: wci.white

Treningstider:

➤ 

Kostnader sesongen 22/23:

➤ Utøverkontingent pr. halvår: 1325 kr

➤ Medlemsavgift pr. år: 50 kr

➤ Lisens til NAIF pr. sesong (høst+vår): 125 kr

➤ Klubb t-skjorte + sløyfe: 450 kr (frivillig)

➤ Julecup i Bergen 10.desember: 800 kr (frivillig)

Trenere:

➤ 

WHITE (5.klasse)

White er vårt eldste peewee-lag som øver videre på level 2 elementene i cheerleading. Utøverne øver på både grunnleggende og mer viderekommende elementer innen turn, stunt, kast og pyramider. Det fokuseres mye på mestring og utvikling på den enkelte utøvers nivå. Utøverne får muligheten til å delta på oppvisninger i nærområdet. samt Julecup i Bergen. Målet er å forberede utøverne til junior-nivå. Laget trener 2 ganger i uken, i tillegg til øvingshelg før en oppvisning.

Instagram: wci.white

Treningstider:

➤ 

Kostnader sesongen 22/23:

➤ Utøverkontingent pr. halvår: 1325 kr

➤ Medlemsavgift pr. år: 50 kr

➤ Lisens til NAIF pr. sesong (høst+vår): 125 kr

➤ Klubb t-skjorte + sløyfe: 450 kr (frivillig)

➤ Julecup i Bergen 10.desember: 800 kr (frivillig)

Trenere:

➤ 


JUNIOR

BLUE (6.-10.klasse)

Blue er et juniorlag som stiller i Junior All Girl level 2. Laget er et breddelag som tar inn nye utøvere hele sesongen. Utøverne får muligheten til å delta på en konkurranse i halvåret, hvor målet er å bli kjent med sporten og forberede utøverne på høyere level. Laget trener fast 2 ganger i uken, i tillegg til treningshelger før konkurranse/oppvisning. Vi ønsker at alle nye juniorutøvere starter på Blue.

Instagram: wci.blue

Treningstider:

➤ 

Kostnader sesongen 22/23:

➤ Utøverkontingent pr. halvår: 1600 kr

➤ Medlemsavgift pr. år: 50 kr

➤ Lisens til NAIF pr. sesong (høst+vår): 475 kr

➤ 2 nasjonal konkurranser (frivillig): 

Julecup i Bergen 10.desember (800 kr)

Summer Open i Bærum 09-11.juni (2000 kr)

NB! Om laget velger å arrangere dugnad kan turene bli billigere. 

➤ Blue-drakt + sløyfe: ca. 800 kr (frivillig) - kan kjøpes brukt på SPOND, og selges igjen.

Trenere:

➤ 

SILVER (6.-10.klasse)

Silver er et juniorlag som stiller i Junior All Girl level 3. Dette laget tas ut ved laginndeling i starten av sesongen, og de deltar på flere nasjonale konkurranser i løpet av sesongen, hvor målet er NCL/NM. Laget trener fast 2 ganger i uken, i tillegg til flere treningshelger. Det forventes at utøverne gjennomfører egentrening.

Instagram: wci.silver

Treningstider:

➤ 

Kostnader sesongen 22/23:

➤ Utøverkontingent pr. halvår: 1700 kr

➤ Medlemsavgift pr. år: 50 kr

➤ Lisens til NAIF pr. sesong (høst+vår): 475 kr

➤ 4 nasjonale konkurranser: 

Norwegian Open i Lillestrøm 18-20.november (2000 kr)

Julecup i Bergen 10.desember (800 kr)

NM/NCL i Oslofjord 17-19.mars (2200 kr)

Summer Open i Bærum 09-11.juni (2000 kr)

NB! Om laget velger å arrangere dugnad kan turene bli billigere. 

➤ Silver-drakt + sløyfe: ca. 2000 kr - kan kjøpes brukt på SPOND, og selges igjen.

Trenere:

➤ 

NAVY (7.-10.klasse)

Navy er et Junior All Girl level 4 lag. Dette laget tas ut ved laginndeling i starten av sesongen, og er et satsingslag for erfarne utøvere. De deltar på flere nasjonale konkurranser i løpet av sesongen, hvor målet er NCL/NM. Laget trener fast 3 ganger i uken, i tillegg til flere treningshelger. Det forventes at utøverne gjennomfører egentrening.

Instagram: wci.navy

Treningstider:

➤ 

Kostnader sesongen 22/23:

➤ Utøverkontingent pr. halvår: 1950 kr

➤ Medlemsavgift pr. år: 50 kr

➤ Lisens til NAIF pr. sesong (høst+vår): 475 kr

➤ 4 nasjonale konkurranser:

Norwegian Open i Lillestrøm 18-20.november (2000 kr)

Julecup i Bergen 10.desember (800 kr)

NM/NCL i Oslofjord 17-19.mars (2200 kr)

Summer Open i Bærum 09-11.juni (2000 kr)

NB! Om laget velger å arrangere dugnad kan turene bli billigere. 

➤ Navy-drakt + sløyfe: ca. 2000 kr - kan kjøpes brukt på SPOND, og selges igjen.

Trenere:

➤  

BLACK (7.-10.klasse)

Black er et Junior All Girl level 5 lag. Dette laget tas ut ved laginndeling i starten av sesongen, og er et satsingslag for erfarne utøvere. De deltar på flere nasjonale konkurranser i løpet av sesongen, hvor målet er å få en god plassering på NM. Laget trener fast 3 ganger i uken, i tillegg til flere treningshelger. Det forventes at utøverne gjennomfører egentrening.

Instagram: wci.black

Treningstider:

➤ 

Kostnader sesongen 22/23:

➤ Utøverkontingent pr. halvår: 1950 kr

➤ Medlemsavgift pr. år: 50 kr

➤ Lisens til NAIF pr. sesong (høst+vår): 475 kr

➤ 4 nasjonale konkurranser:

Norwegian Open i Lillestrøm 18-20.november (2000 kr)

Julecup i Bergen 10.desember (800 kr)

NM/NCL i Oslofjord 17-19.mars (2200 kr)

Summer Open i Bærum 09-11.juni (2000 kr)

NB! Om laget velger å arrangere dugnad kan turene bli billigere. 

➤ Black-drakt + sløyfe: ca. 2400 kr - kan selges igjen på SPOND.

Trenere:

➤  


SENIOR

MIDNIGHT (10.klasse+)

Midnight er et Senior All Girl level 5 lag. Dette laget tas ut ved laginndeling i starten av sesongen, og er et satsingslag for erfarne utøvere. De deltar på flere nasjonale konkurranser i løpet av sesongen, hvor målet er NCL/NM. Laget trener fast 2 ganger i uken, i tillegg til flere treningshelger. Det forventes at utøverne gjennomfører egentrening.

Instagram: wci.midnight

Treningstider:

➤ 

Kostnader sesongen 22/23:

➤ Utøverkontingent pr. halvår: 1800 kr

➤ Medlemsavgift pr. år: 50 kr

➤ Lisens til NAIF pr. sesong (høst+vår): 475 kr

➤ 4 nasjonale konkurranser:

Norwegian Open i Lillestrøm 18-20.november (2000 kr)

Julecup i Bergen 10.desember (800 kr)

NM/NCL i Oslofjord 17-19.mars (2200 kr)

Summer Open i Bærum 09-11.juni (2000 kr)

NB! Om laget velger å arrangere dugnad kan turene bli billigere. 

➤ Midnight-drakt + sløyfe: ca. 2400 kr - kan selges igjen på SPOND.

Trenere:

➤