FNs bærekraftsmålVi ønsker at våre medlemmer skal oppleve trygghet, tilhørighet og mestring slik at vi kan hjelpe til med å ivareta folkehelsa også langt opp i ungdomsåra, og videre inn i voksenalderen.Vi ønsker en rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser. Styret skal bestå av begge kjønn. Tilbud til både jenter og gutter. 

«Mestring og glede - med Cheer i hjerte» skal kunne gjelde for hele mangfoldet i samfunnet, uavhengig av økonomi.


Vi ønsker å gjøre mer med mindre ressurser. Vi har blant annet en egen kjøp- og salgsside for brukte klær og utstyr. 
Vi oppfordrer til samkjøring, bruk av kollektivtransport eller bruke sykkel til og fra treningene. Vi har fokus på økonomisk energibruk i hallen. Vi har egen panteordning.