ÅPEN TRENING

10.06.2022

Da vi har ventelister på alle våre lag, ønsker vi å arrangere en åpen for nye og gamle utøvere! Vi gleder oss til å se deg.